Mudras + Tibet

Religious pendants

These religious pendants are considered sacred and they protect you from negative energies.

De Groene Tara is een van de geliefdste en belangrijkste bodhisattva’s in het Tibetaans boeddhisme. Ze beschermt tegen negatieve invloeden en wordt ook wel Tara de bevrijdster genoemd. De hanger geeft de drager ervan een verhoogde spontaniteit, wijsheid in handelen en spitsvondigheid.

Saraswati is de hindoe-godin van het leren en wijsheid. In Tibetaans boedhisme, waarin veel godheden uit het hindoeisme zijn opgenomen, staat ze bekend als Vajra-Sarasvati. In Tibetaanse religieuze kunst is ze vaak afgebeeld met een vajra.

Mahakala is de belangrijkste beschermer van de dharma (leer van Boeddha) in het Tibetaans boeddhisme. Hij symboliseert ook de kracht die kan beschermt tegen angsten en bij problemen. Hij is meestal afgebeeld met het Tri Gug-mes.

Chenrezi: Een van de belangrijkste bodhisattva’s in het Tibetaanse boeddhisme; de beschermer van het Tibetaanse volk. Hij belichaamt compassie (mededogen) en deelt de ellende van de mensheid.

In het Tibetaans boeddhisme is de bel een belangrijk symbool. De holle ruimte binnen de bel symboliseert de wijsheid die het begrip leegte kan bevatten, terwijl de klepel het geluid van die leegte vertegenwoordigt. Het handvat van de bel bestaat uit verschillende delen. Van onder naar boven zijn dat een vaas, het gelaat van Prajnaparamita, de incarnatie van de volledige transcendentale wijsheid en daarboven een lotusbloem, een maan en een dorje. 

 De dorje (bliksemschicht) vernietigt iedere vorm van onwetendheid en is zelf onverwoestbaar

Veel godheden in het Tibetaanse boeddhistische pantheon dragen dit mes bij zich. Het blad heeft de vorm van een halve maan en loopt aan één kant uit in een haak en aan de andere kant in een punt. Het mes staat voor het symbolisch doorklieven van gehechtheid aan materiële zaken of een teveel aan ego. Zilver.

Ganesh, een van de belangrijkste Hindoe-goden, die ook in het Nepalees boeddhisme wordt vereerd (in mindere mate in het Tibetaans boeddhisme), is de god van wijsheid en succes; hij is een beschermer en ruimt obstakels uit de weg. 

Phurba, de Tibetaanse rituele dolk, die wordt gebruik voor het symbolisch verslaan van negatieve krachten. De drie bladen symboliseren het doorklieven van drie zondes: domheid, hebzucht en haat.

Als twee dorjes of vajras (zie 7) worden gekruist, spreekt men van een Viswa Vajra. Dit is het symbool van Amoghassiddhi, de Dhyani boeddha van het noorden. In de rituelen en voorschriften van het boeddhisme vertegenwoordigt het ook de Leegte (Sunya) die niet kan worden verwoest, maar alle slechte eigenschappen, zoals jaloezie, en onwetendheid vernietigt.

Komt u een keer naar de winkel in Delft? De winkel, de Tibet Shop, ligt in het historische centrum van Delft, aan een van de mooie grachten van de stad. 

Vraag gerust naar de betekenis van de hangers. Ik zal u graag over de religieuze achtergrond ervan vertellen.

Guzang